O BIBLIODRAMIE


Co to jest Bibliodrama?

"Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi." (Lexikon fur Theologie und Kirche, s. 415)

Składa się z trzech etapów:
- czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentu Pisma Świętego
- wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej
- wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć

Bibliodrama ? radość Ewangelii!


Inspiracja: adhortacja papieża Franciszka "Evangelii Gaudium".
"Czasem słuchając całkowicie ortodoksyjnego języka, ma się wrażenie, że to, co otrzymują wierni z racji języka, jakim się posługują i jaki rozumieją, jest czymś, co nie odpowiada prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ze świętym zamiarem przekazania im prawdy o Bogu i człowieku, niekiedy przekazujemy im fałszywego boga lub ideał ludzki naprawdę nie będący chrześcijańskim. W ten sposób pozostajemy wierni jakiemuś sformułowaniu, ale nie przekazujemy istoty rzeczy. To jest najpoważniejsze ryzyko. Pamiętajmy, że "wyrażanie prawdy może przybierać różne formy. Właśnie odnowa form wyrazu staje się konieczna, aby można było przekazywać współczesnemu człowiekowi ewangeliczne orędzie w jego niezmiennym sensie". (EG 41)

"Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze "nowa". (EG 11)

Program składa się z pięciu części. Pierwsza jest wprowadzeniem w metodę bibiliodramy. Kolejne cztery są częściami różańca, wpisanymi w rok liturgiczny.

Na początku było Słowo
Tajemnice radosne - adwent
Tajemnice światła - okres zwykły
Tajemnice bolesne - wielki post
Tajemnice chwalebne - okres wielkanocny

Formy realizacji:
Dzień skupienia (10 godzin): sobota lub niedziela od 9.00 do 19.00
Warsztaty (5 godzin): sobota od 14.00 do 19.00
Grupa warsztatowa (3 godziny): spotkania co dwa tygodnie od 18.00 do 21.00.