Aktualności


17

Czerwiec

14.00

GRUPA BIBLIODRAMY


01-30

Wrzesień-Czerwiec

9.00

Na początku było Słowo


01-30

Wrzesień-Czerwiec

9.00

Słowo, które leczy


28

Październik

11.00

ŻAŁOBA - odkrywanie prawdziwej wartości


25

Listopad

11.00

KRYZYS - szansa rozwoju


18-20

Styczeń

O przebaczeniu


27

Styczeń

11.00

KOMUNIKACJA - porozumienie bez przemocy


24

Luty

11.00

DEPRESJA - lecząca obecność


24

Marzec

11.00

ASERTYWNOŚĆ - sztuka mówienia: nie


28

Kwiecień

11.00

CIAŁO - moja ziemia obiecana